U ovom dijelu objavljujemo Uredbu o zaštiti osobnih podataka i dokumente koji se temelje na njoj

 

Dana 25. svibnja 2018. započela je primjena predmetne Uredbe. U nastavku u cijelosti objavljujemo Uredbu EU
Uredba (EU) 2016-679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka

Na temelju tog dokumenta sačinjena je naša Politika zaštite osobnih podataka koju u nastavku objavljujemo:

Politika zaštite osobnih podataka TZ Općine Vojnić

Obrasci:

Upitnik i privola iznajmljivača za prikupljanje i obradu podatka u određenu svrhu

ZAHTJEV ispitanika na ispravak

ZAHTJEV ispitanika na pristup

ZAHTJEV ispitanika o povlačenju privole

ZAHTJEV ispitanika za pravo na brisanje (pravo na zaborav)

ZAHTJEV ispitanika za pravo na ograničenje obrade

ZAHTJEV ispitanika za pravo na prigovor

English