Važeće zakone i provedbene propise iz područja ugostiteljstva i turizma možete naći na web stranici Ministarstva turizma:

https://mint.gov.hr/propisi/3278

English