Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica Općine Vojnić  uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN25/13). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).
Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.
Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici Općine Vojnić. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati na adresu:
Turistička zajednica Općine Vojnić, Trg Stjepana Radića 1, 47 220 Vojnić
elektroničkom poštom na email: info@tz-vojnic.hr
ili donijeti osobno u Turistički ured Turističke zajednice Općine Vojnić  radnim danom od 8:00 do 15:00 sati. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.
Direktorica: Josipa Blažević
tel: +385 (0)47 883 020
mob: +385 (0)91 731 47 48
e-mail: info@tz-vojnic.hr

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Upitnik za samoprocjenu


Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2023. godinu (csv)

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2023. godinu (pdf)

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2022. godinu (csv)

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2022. godinu (pdf)

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2021. godinu

English