LOVNI TURIZAM

Naša Petrova gora privlačna je lovna destinacija i pravi je raj za lovce. Dom je većinom divljim svinjama i srnama, a nekada je ovo lovno područje bilo bogato i muflonima. Danas bilježi brojne posjete lovaca iz Hrvatske i inozemstva, a u posljednje vrijeme izrazito je popularan lov na šljuke. Područje Petrove gore ima iznimno bogatu tradiciju i već je godinama poznato kao lokacija s mnoštvom kvalitetne divljači.

Tijekom cijele godine tri lovišta pružaju mogućnost lova na divlje svinje s čeka. Od studenog do veljače posebno je atraktivan lov divlje svinje sa psima prigonom. Za ljubitelje lova na srnjaka sezona traje od svibnja do listopada i to čekanjem, prikradanjem i vabljenjem. U svim lovištima je autohtona divljač koja se reproducira prirodnim putem u otvorenim lovištima koja ne ograničavaju njene dnevne i sezonske migracije.

 

Lovište: Petrova gora
· tip lovišta: otvoreno
· površina: 13.640 ha

Za goste lovce moguće je organizirati lov na divlje svinje i srne u lovištu otvorenog tipa, a nakon lova ugodan boravak u odvojenom lovačkom salonu Lovačkog doma „Muljava“. Lovište je poznato kao tipično stanište divlje svinje u kojem su odstrijeljeni brojni trofeji tzv. zlatnih veprova. Od sitne divljači na ovom lovištu lovi se šljuka.

Kontakt: Albert Ofner, 098/348-016

Lovište: Kuplensko
· tip lovišta: otvoreno
· površina: 5.943 ha

Lovištem gospodari privatno poduzeće Kvazar Bedeković. Pored lova na divlju svinju i srne mogući su aranžmani za lov sitne divljači od kojih su najatraktivniji šljuka, zec i fazan iz prirodnog uzgoja.

Kontakt: Nebojša Andrić, 098/432-838

Lovište: Vojnić
· tip lovišta: otvoreno
· Površina: 7.761ha

Lovištem gospodari LD Šljuka Lasinja. Uz lov na divlju svinju i srne mogući su aranžmani za lov sitne divljači (šljuka, zec i fazan) iz prirodnog uzgoja.

Kontakt: Tomica Klasić, 091/6278-098

English