Share this post

Turistička zajednica Općine Vojnić ove godine prijavila je projekt „Izrada elaborata, te izrada i postavljanje turističke signalizacije na području općine Vojnić“ koji je prošao na natječaju Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent. Preko projekta izradili smo Prometni elaborat turističke signalizacije na području općine Vojnić te smo za sada postavili 23 znaka na 12 lokacija.

U 2023. godini planiramo se ponovno javiti na natječaj kako bismo izradili i postavili turističku signalizaciju na području cijele općine Vojnić.

Postavljanjem turističke signalizacije našim posjetiteljima omogućit ćemo lakše snalaženje na prostoru općine Vojnić kako bi se mogli uputiti na sve kulturne znamenitosti i prirodne ljepote koje je potrebno obići prilikom dolaska u ovaj kraj. Projekt je od visokog značaja za razvoj turističke ponude destinacije, za obogaćivanje i podizanje konkurentnosti kao i za produljenje turističke aktivnosti i povećanje potrošnje u destinaciji. Projektom doprinosimo lakšem snalaženju i boljem informiranju turista i povećanju broja noćenja i dolazaka u označene turističke lokalitete. Postavljanjem turističke signalizacije ponuda turističkih usluga postat će dostupnija potencijalnim posjetiteljima, što će u konačnici pridonijeti očuvanju povijesne, kulturne i tradicijske baštine. Općinom Vojnić prolaze 2 državne ceste te će velikom broju putnika u tranzitu turistička signalizacija skrenuti pozornost na naše kulturne i prirodne znamenitosti te smještajne objekte.

English