Spomenik na Petrovoj gori

Spomenik je autorsko djelo kipara Vojina Bakića i nalazi se na vrhu Veliki Petrovac. Podignut je 1981. godine u čast i spomen stradalima u II. svjetskom ratu. Ovo je zanimljiva ostavština arhitekture socijalizma koja je, nažalost, devastirana. Do spomenika vodi asfaltna cesta.

Ornitološki park Petrovac

Ornitološki park nalazi se na vrhu Petrove gore. Staza ide od asfaltne ceste, prolazi pored Pavlinskog samostana pa prema kraljevom grobu. Staza je označena planinarskim putokazima i info pločama o vrstama ptica koje obitavaju na ovom području. Također postoji i osmatračnica s koje se mogu promatrati ptice i druge životinje.

Pavlinski samostan

Na najvišem vrhu Petrove gore, Malom Petrovcu, nalaze se ostaci Pavlinskog samostana Sv. Petra. Samostan je osnovan 1303. ili 1304. godine i jedan je od najstarijih pavlinskih samostana u Hrvatskoj. Stradao je 1445. godine kad su ga prvi put spalili Turci. Pavlini su ipak u njemu proveli još jedno stoljeće, do konačnog napuštanja 1558. godine, također uzrokovanog turskim napadom. Od tada pavlini borave u samostanu u Kamenskom pokraj Karlovca. Na ruševinama samostana u 17. stoljeću podignut je krajiški čardak koji je izgubio svoju funkciju prestankom turske opasnosti u 18. stoljeću.

Centralna partizanska bolnica

Bolnica se nalazi unutar šume Petrove gore u predjelu zvanom Pišin gaj. Gradnja bolnice započela je 1942. godine, a završena je 1943. godine kada je imala 32 objekta. Unutar bolnice djelovala je pekara, kovačnica, spremište, spremnik za vodu, tuš, stražarnica, čekaonica, zgrada za stražu, električna centrala, uprava i zapovjedništvo straže bataljuna, stanica za dezinfekciju, kuhinja, ranjenički odjel, zemunica, operacijska dvorana, zgrada za sanitet i osoblje i prijemni odjel. Uz bolnicu se nalazi i groblje. Tijekom II. svjetskog rata kroz bolnicu je prošlo 5000 ranjenika i bolesnika i predstavljala je jedno od centralnih mjesta antifašističke borbe na prostorima Republike Hrvatske. Poznato je da bolnica nikad nije bila otkrivena. Dobro je očuvana i u svakom slučaju vrijedi ju posjetiti. Pristup do bolnice – lošije održavan asfaltni put.

Kraljev grob

Obilježeno mjesto na kojem je po narodnoj predaji 1097. godine poginuo hrvatski ‘narodni’ kralj Petar Svačić. Pristup lokaciji je dobar makadamski put, a sam grob je označen tablom.

Poučna staza ‘Rimski put’

Poučna staza kružnog je oblika duljine 2600 metara. prolazi kroz gustu šumu bukve, hrasta kitnjaka i kestena. Početak se nalazi kod Lovačkog doma Muljava. Informativne ploče prikazuju općenite teme ekologije i planeta.

Poučna staza ‘Kraljev put’

Poučna staza namijenjena je osobama s posebnim potrebama. Početak se nalazi 200 metara od Lovačkog doma Muljava i ide prema vrhu Petrove gore.

Otmić grad (Tvrđava)

Stari grad smješten na povišenom položaju, u Otmičkoj šumi u blizini sela Kestenovac. Sagradila ga je u 16. stoljeću ugledna obitelj Otmić koja je pripadala klokočkom plemstvu. U njihovom vlasništvu je ostao do pada Bihaća 1592. godine nakon čega je došao pod tursku vlast i od tada je napušten. Pripada tipu kružnih utvrda sa središnjom branič kulom, vanjskim obrambenim zidom i opkopom. Sačuvan je dio cilindrične kule.

Stari grad Krstinja (Tvrđava)

Grad se prvi puta spominje 1334. godine, a prvi zabilježeni vlasnik grada je Juraj Sanković. Tijekom turbulentne povijesti grad je mijenjao vlasnike i uglavnom je služio za obranu od Turaka. Grad se nalazi kod istoimenog mjesta, a pristup mu je pješačka staza od asfaltnog puta i lošija makadamska cesta s iste strane.

Stari grad Klokoč (Tvrđava)

Stari plemički grad Klokoč smješten je na povišenom položaju, iznad ušća potoka Rabnice u rijeku Glinu. Sagrađen je kao utvrda nepravilnog pravokutnog tlocrta s cilindričnom kulom u jednom uglu, okolnim jarkom te stambenom zgradom unutar zidina. Prvi put se spominje 1224. godine. U 14. stoljeću dolazi pod vlast Frankopana, nakon kojih mijenja više vlasnika. Do 1681. godine je u turskim rukama, a od razvojačenja 1871. godine u funkciji je granične stražarske utvrde, kada je i popravljan. Nakon toga je napušten i počinje propadati. Grad se nalazi kod istoimenog sela i pristup mu je loše održavana makadamska cesta. Na istoj parceli nalazi se i jama Bezdanica. Na putu do Klokoča nalazi se i neistražena špilja u naselju Dunjak.

Mlin Žuti put Radonja (Stari mlin)

Stari tradicionalni mlin nalazi se na putu od Vojnića prema vrhu Petrove gore. Mlin je dobro očuvan. Pristup mlinu je moguć osobnim vozilom uređenim makadamskim putem.

Škrgića Mlin – Vojišnica (Vodenica)

Stari tradicionalni mlin-vodenica, izgrađen 1938. godine za potrebe lokalnog stanovništva. Mlin je u funkciji i nalazi se u Vojišnici, na putu prema Gvozdu i Topuskom, 2 km od centra Vojnića. Prilaz mlinu je s parkirališta. Pored mlina je izvor pitke vode.

Zelena noć (Manifestacija)

Naj posjećenija manifestacija na području Korduna koja bilježi gotovo 1000 posjetitelja svake godine.

Zelena noć je dvodnevna međunarodna sportska manifestacija koju organizira Sportsko društvo Petrova gora krajem srpnja/početkom kolovoza. Sportska događanja se odvijaju na stadionu ‘Kralj Petar Svačić’, a večernje druženje je u objektima LD Muljava uz kulturno-umjetnički program kojeg organizira SKD Prosvjeta (Ansambl narodnih igara). Na manifestaciji se promoviraju običaji i tradicijska jela Korduna.

Gljivarijada na Muljavi (Manifestacija)

Svake godine u mjesecu listopadu gljivari s područja Karlovca organiziraju gljivarijadu na Muljavi. U sklopu manifestacije organizira se i izložba jestivih i nejestivih gljiva, razmjenjuju se iskustva, uspostavljaju se kontakti i sve završava lijepim druženjem svih ljubitelja gljiva.

English