Ime (obavezno)

Email (obavezno)

Tema

Poruka

Kako nas pronaći

 

Strateški plan razvoja turizma na području Općine Vojnić za razdoblje 2017.-2021. možete preuzeti na linku:

https://drive.google.com/file/d/115t_h_WSQqEMpWmnasJOFIcommG4yhA1/view

Uredba o zaštiti osobnih podataka

O Općoj uredbi o zaštiti podataka

(GDPR) 25. svibnja 2018. počine primjena Uredbe (eu) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (GDPR). O načinu obrade osobnih podataka možete pročitati u našoj Politici zaštite osobnih podataka: Politika zastite osobnih podataka TZ Opcine Vojnic

Obrasci:

Upitnik i privola iznajmljivaca za prikupljanje i obradu podatka u odredenu svrhu

ZAHTJEV ispitanika na ispravak

ZAHTJEV ispitanika na pristup

ZAHTJEV ispitanika o povlacenju privole

ZAHTJEV ispitanika za pravo na brisanje (pravo na zaborav)

ZAHTJEV ispitanika za pravo na ogranicenje obrade

ZAHTJEV ispitanika za pravo na prigovor

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica Općine Vojnić  uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN25/13). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).
Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.
Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici Općine Vojnić. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati na adresu:
Turistička zajednica Općine Vojnić, Trg Stjepana Radića 1, 47 220 Vojnić
elektroničkom poštom na email: info@tz-vojnic.hr
ili donijeti osobno u Turistički ured Turističke zajednice Općine Vojnić  radnim danom od 8:00 do 15:00 sati. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.
Direktorica: Josipa Blažević
tel: +385 (0)47 883 020
mob: +385 (0)91 731 47 48
e-mail: info@tz-vojnic.hr

Zahtjev_za_dopunu_ispravak

Zahtjev_ponovna_uporaba

Zahtjev_za_pristup_info

Godisnje_izvjesce (2)

Godisnje_izvjesce (1)

Dokumenti

Program rada i financijski plan za 2018.

Program-rada-i-financijski-plan-2017.

Važeći zakoni i provedbeni propisi iz područja ugostiteljstva i turizma:

http://www.mint.hr/default.aspx?id=356